ميزان حرارة زئبقي mercury thermometer

3.12JOD

SKU: 952TOO Categories: , , ,